Hỗ trợ tài chính Trung học Mỹ

 1. Hỗ trợ dựa trên khả năng tài chính (Need-based financial aid)

Hỗ trợ tài chính dựa trên khả năng nghĩa là trường sẽ dựa vào thông tin về khả năng tài chính của gia đình bạn mà quyết định số tiền trợ giúp. Đây là loại hỗ trợ tài chính phổ biến nhất.

 

Trợ giúp tài chính ở các trường trung học tư thục Mỹ thường yêu cầu bắt buộc nộp Bản kê khai tài chính của bố mẹ (Parents’ Financial Statement (PFS)) đến Dịch vụ hỗ trợ tài chính cho Trường học và Học sinh (School and Student Service for Financial aid (SSS)). Một số trường yêu cầu gia đình học sinh quốc tế nộp Bản hỗ trợ tài chính quốc tế (International Financial Assistant Form).

 

Sau khi bạn yêu cầu thông tin về hỗ trợ tài chính, bạn sẽ được hướng dẫn cặn kẽ về cách thức và yêu cầu xin hỗ trợ này. Có lẽ vấn đề khó nhất là hoàn thành bản PFS. Bản này khá phức tạp, và nhiều phần chỉ áp dụng cho học sinh quốc tế, nên bạn cần liên hệ các anh chị và các bạn có kinh nghiệm để giúp đỡ. Xem bản PFS mẫu

 

Liên lạc với Cơ quan Hỗ trợ Tài chính của trường (Office of Financial Aid) để biết thêm thông tin.

 

2. Chương trình vay và cấp học phí (Tuition Payment Plans and Tuition Loan Programs)

Xem thêm chi tiết ở các trang sau:

Tuition Payment Plans

Tuition Loan Programs

 

3. Học bổng tài năng (Merit Scholarships/ Merit Awards)

Học bổng tài năng được cấp cho những học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, thể thao, văn nghệ, v.v. Học bổng này cạnh tranh cao, và số học sinh được nhận mỗi năm rất ít.

Có nhiều trường không cấp loại học bổng này, nên bạn cần tìm hiểu và liên lạc trường để biết thông tin.