Về chúng tôi

  • Submitted by giaoduc on 19/09/2013 - 15:32

    Giaoducmy.vn là cộng đồng cung cấp thông tin cập nhật và toàn diện về du học và học bổng học tập tại Mỹ cho tất cả các bậc học. Phần quan trọng của cộng đồng là diễn đàn, nơi gặp gỡ, trao đổi những thông tin mới nhất giữa những người muốn tìm hiểu về du học và học bổng Mỹ và những cựu du học sinh, cũng như những cố vấn giáo dục.